เรียน คุณครูทุกท่าน
  เรื่อง ตัวชี้วัดหลักสูตรแกนกลาง2551สังคมศึกษา การงานอาชีพ

  เนื้อหาโดยย่อ :
 ตัวชี้วัดหลักสูตรแกนกลาง2551  สังคมศึกษา  การงานอาชีพเทคโนโลยี


  ลงเมื่อวันที่ 
: 18/03/2010 เวลา  : 12:08 น. โดย  : เวบมาสเตอร์
โหลด1 : 1803101208XRM3Y1.PDF
โหลด2 : 1803101208XRM3Y2.PDF

  วิธีโหลดคือ : คลิ๊กขวาที่โหลดแล้วเลือก Savs Target As..
                    เลือกตำแหน่่งที่ต้องการบันทึกแล้วกด Save